Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวอบรม/สัมมนา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 : สร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ดูแลระบบ 655
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลในเครือข่ายสถาบันการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 1/2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ดูแลระบบ 796
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการรักษาพยาบาลขั้นต้นในระดับปฐุูมภูิม 05 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ดูแลระบบ 676
โครงการประชุมวิชาการ การรักษาพยาบาลขั้นต้นในระดับปฐมภูมิ 10 ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 848
โครงการบริการวิชาการสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช “ก้าวทันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นยุคไทยแลนด์ 40” 01 ธันวาคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 779
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 24 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 460
โครงการบริการวิชาการ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 479
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569 15 มิถุนายน 2563 ผู้ดูแลระบบ 545
โครงการบริการวิชาการ สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช " ก้าวทันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นยุคไทยแลนด์ 4.0 " 18 กุมภาพันธ์ 2563 admin.ns 577
โครงการบริการวิชาการ การสื่อสารทางการพยาบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : การดำเนินงานด้านวัคซีนในชุมชน 24 มกราคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 723
โครงการบริการวิชาการ การรักษาพยาบาลขั้นต้นในระดับปฐมภูมิ 22 มกราคม 2563 ผู้ดูแลระบบ 820
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการผู้สูงอายุครั้งที่ 6 เรื่อง “พยาบาลกับคลินิกผู้สูงอายุ : บทบาทที่ท้าทาย” 03 ตุลาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 1655
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการสาขาการพยาบาลชุมชน อบรมฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติชุมชน 07 มีนาคม 2562 admin.ns 2329