Get Adobe Flash player

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 03 สิงหาคม 2560 admin ns 611
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 31 กรกฎาคม 2560 admin ns 276
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 26 กรกฎาคม 2560 admin.ns 195
เอกสารสำหรับผู้สมัคร Admissions ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัว 13 กรกฎาคม 2560 admin ns 281
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 13 กรกฎาคม 2560 admin ns 327
รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 15 มิถุนายน 2560 admin ns 294
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 24 เมษายน 2560 admin.ns 822
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 เมษายน 2560 admin.ns 452
ประกาศรายชื่อผู้มิีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ 11 เมษายน 2560 admin.ns 2906
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ 29 มีนาคม 2560 admin.ns 3357
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ 10 มกราคม 2560 admin.ns 8444