Get Adobe Flash player

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 ประเภทการรับแบบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 01 พฤศจิกายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 1542
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 381
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2562 12 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 320
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 397
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 11 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 712
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 4485
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 29 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 355
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562 ืns.pnu.ac.th 449
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 710
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 19 เมษายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 970
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ดูแลระบบ 5090