Get Adobe Flash player

ข่าวการศึกษา

กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 26 กรกฎาคม 2562 admin.ns 217
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 23 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 126
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 265
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 236
รายละเอียดและกำหนดการโครงการพัฒนากระบวนการแรกเข้าและเตรียมความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 579
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 26 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 375
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 17 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 320
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 15 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 242
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 Admission ประจำปีการศึกษา 2562 12 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 220
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ 12 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 309
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 11 มิถุนายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 620
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 30 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 4421
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2562 29 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 331
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ประเภทการรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 17 พฤษภาคม 2562 ืns.pnu.ac.th 428
รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ดูแลระบบ 694
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 19 เมษายน 2562 ผู้ดูแลระบบ 949
ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 06 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ดูแลระบบ 5029